Voorwaarden Nojram

Indien u een bestelling plaatst bij Nojram dient u zich akkoord te verklaren met onderstaande voorwaarden.

Bestellen, orderbevestiging en betalen.
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een orderbevestiging met te betalen bedrag en bankrekeningnummer. Zodra uw betaling is ontvangen, wordt uw bestelling binnen 3 werkdagen aan Post.nl aangeboden ter verzending.

In opdracht Indien u een tas en/of ander artikel in opdracht laat maken, ontvangt u per e-mail een opdrachtbevestiging met gedetailleerde beschrijving van het te maken ontwerp en de levertijd. Na goedkeuring en ontvangst van  50% aanbetaling gaat  de levertijd in en is de overeenkomst bindend.

Prijzen Alle artikelen zijn inclusief BTW en  exclusief administratie-, verpakking- en verzendkosten.

Levering Nadat uw betaling is verwerkt, ontvangt u een e-mail wanneer uw bestelling ter verzending is aangeboden aan Post.nl. In geval van pakketpost wordt er een nummer vermeld, waarmee u het pakket kan volgen op www.tracktrace.nl

Retourneren U hebt zeven dagen na ontvangst bedenktijd met betrekking tot het ruilen van uw bestelling. Wij geven geen geld terug. Wij stellen het op prijs als u ons hierover per e-mail (info@nojram.nl) op de hoogte brengt. Gemaakte kosten voor verzending, beschadiging en/of vermissing zijn voor uw rekening.

Klantenservice Heeft u klachten met betrekking tot geleverde artikelen of andere zaken? Stuurt u dan alstublieft binnen 48 uur na ontvangst een e-mail naar info@nojram.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Ontbinden van de overeenkomst Indien na ontvangst van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, de levering van uw bestelling niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden, heeft u het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en kunt u verzoeken om restitutie van het door u betaalde bedrag. Dit geldt uitsluitend als door ons geen andere afspraken met u zijn gemaakt over het tijdstip van levering of als wij verzuimen u in te lichten betreffende een mogelijke vertraging bij de levering van artikelen.

Kleurafwijkingen Nojram behoudt zich het recht voor op kleurafwijkingen. Deze afwijkingen zijn inherent aan onze werkwijze en kunnen niet te allen tijde voorkomen worden. Alle unieke producten worden met de hand gemaakt. Bij grote afwijkingen in model of kleur zullen wij u vooraf inlichten. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

Privacyverklaring Nojram verklaart nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Bezoek- en postadres (bezoek alleen op afspraak)
Nojram
Dwergvinvisstraat 43
1035 HM Amsterdam
T: 020 6890304
E: info@nojram.nl

CreaCom